‘म’ अक्षरावरून मुलींची अर्थासहित १५० नावे

 0
‘म’ अक्षरावरून मुलींची अर्थासहित १५० नावे

बाळाचे नाव ठेण्यासाठी आई वडिलांना खूप उत्साह असतो आणि ते बाळासाठी आधुनिक आणि अद्भुत नाव शोधण्याचा प्रयत्न करतातआपल्या आयुष्यात आणि व्यक्तिमत्त्वामध्ये नाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावते म्हणून नाव खूप खास आणि चांगल्या अर्थाचे असले पाहिजेपालक नेहमीच लेटेस्ट आणि सोपे ठेवणे पसंत करतात त्याचे कारण म्हणजे सोपे नाव लोकांच्या सहज लक्षात राहते आणि त्याचा उच्चार करायला सुद्धा सोपे जातेतसेच नावामुळे मुलाची चेष्टा केली जाणार नाही ह्याची सुद्धा काळजी पालकांनी घेतली पाहिजेबऱ्याचदा असे दिसून येते की जर बाळाचे नाव थोडे वेगळे असेल तर लोक नावाची चेष्टा करतात आणि त्याचा मुलांवर परिणाम होऊ शकतो.

नाव ठेवण्याआधी आई वडिलांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की बाळाचे नाव राशिनुसारआधुनिक आणि परंपरांवर आधारित ठेवले पाहिजे. ‘‘ अक्षरावरून नाव असलेले लोक निःपक्ष असतात आणि कुठलेही काम पूर्णत्वाला नेल्याशियवाय शांत रहात नाहीतजर तुम्हाला मुलगी असेल आणि तुम्ही तिचे नाव ‘ अक्षरावरून ठेवू इच्छित असाल तर इथे मुलींच्या १५० नावांची यादी अर्थासहित दिलेली आहे.

 अक्षरावरून सुरु होणारी मुलींची नावे

जर तुम्ही तुमच्या मुलीचे नाव राशीनुसार ‘ अक्षरावरून ठेवू इच्छित असाल तर इथे मुलींसाठी धर्मानुसार ‘ अक्षरावरून १५० लेटेस्ट आणि मॉडर्न नावे अर्थासहित दिलेली आहेतचला तर मग पाहुयात.

‘ अक्षरावरून नाव नावाचा अर्थ धर्म
माही देवीप्रिय हिन्दू
मायरा प्रशंसनीय वेगळी हिन्दू
मानविका मानवताविनम्र हिन्दू
मान्या सन्मानीयआदरणीय हिन्दू
मितांशी ईश्वराची भेटमित्र हिन्दू
मेहा बुद्धिमानवर्षा हिन्दू
मिष्टी गोड,प्रिय हिन्दू
मिन्सा उदारतासहानुभूतिनिष्ठावान हिन्दू
मिराया समृद्धिईश्वरीय हिन्दू
मोक्षिता मानवता हिन्दू
मिनी सगळ्यात लहानलाडकीबुद्धि हिन्दू
मनस्वी मनाला नियंत्रित करणारीबुद्धिमान हिन्दू
मीठी गोड बोलणारीगोडवा हिन्दू
मीशा ईश्वराचा उपहारदैवीय हिन्दू
मिताशी निपक्षविरक्त हिन्दू
मिश्का प्रेमाची भेटप्रिय हिन्दू
मिनिषा कृष्ण भक्तशुद्धता हिन्दू
मेधा बुद्धि ज्ञानाची देवी हिन्दू
मायेशा सजीवसज्जन हिन्दू
मायशा समृद्ध,धनी हिन्दू
मंद्रीशा शांतनीरव हिन्दू
मयूरिका मोराचे पंखमोर हिन्दू
मिहिरा तेजस्वीसूर्यासारखी चमक हिन्दू
मिहिका ताजेपणा हिन्दू
मोक्षा मुक्तिनिवारण हिन्दू
मिथुला प्रियसुंदर हिन्दू
मिशिता चांगलास्वाभाविक,प्रिय हिन्दू
मेधांशी ज्ञानाचा अंशदेवी हिन्दू
मोया विशेषखास हिन्दू
मनस्वनी आत्मविश्वाससमजूतदार हिन्दू
माननी सर्वशक्तिकीर्ती हिन्दू
मनिका आभूषणअद्भुत हिन्दू
मनिता सम्मानितआदर्श हिन्दू
मंजिस्ता स्वतःबद्दल प्रेमखूप जास्त हिन्दू
मनोगना सुंदरतामोहक हिन्दू
मयंशी समृद्धलक्ष्मीचे स्वरूप हिन्दू
मेधावी बुद्धिमानज्ञानी हिन्दू
मिहिता हास्य हिन्दू
मिरांशी समुद्रविशाल हिन्दू
महिका धरती हिन्दू
मिशाली कृष्ण भक्तईश्वर भक्तीत तल्लीन हिन्दू
मिताली दयाळूप्रिया मित्र हिन्दू
मोहा आकर्षकमोहक हिन्दू
मोहिशा बुद्धिज्ञान हिन्दू
मोनेक्षा ईश्वराची भेटदिव्य हिन्दू
मानन्या कौतुकास पात्रप्रसंशनीय हिन्दू
मानुषी दयाळूलक्ष्मी स्वरूप हिन्दू
मृगनयनी सुंदर डोळे असलेलीहरणासारख्या डोळ्यांची हिन्दू
मयांशी लक्ष्मी स्वरूपधनसंपदा हिन्दू
मन्विता मान सन्मान देण्यायोग्य हिन्दू
मंतिका समर्पितविचारशील हिन्दू
मानिसी इच्छितज्ञानी हिन्दू
मंदिता आकर्षक हिन्दू
मानव्या सौभाग्यआंतरिक सुख हिन्दू
मलिका राणीफुलांचा हार हिन्दू
माहिता सन्माननीयमहानता हिन्दू
मेद्या दिव्यताजेपणा हिन्दू
मेनिता चलाखबुद्धिमान हिन्दू
मिनिता सन्मानआदर्श हिन्दू
मिरल स्वतंत्र हिन्दू
मितुशा बुद्धिमानतेजस्वी हिन्दू
मोही प्रेमआनंद देणारी हिन्दू
मोहिता आकर्षितमुग्ध हिन्दू
मेधस्वी ज्ञानाची देवतापूजनीयऊर्जा हिन्दू
मृणाली फूलसुगंधित हिन्दू
मोदिप्ता परोपकारीदयाळू हिन्दू
मेधिरा बुद्धिमानीज्ञान हिन्दू
मीतिका मृदु भाषीगोड वाणी असलेली हिन्दू
मोनाली प्रेमळपवित्र हिन्दू
महिषी राणीसगळ्यात उच्च हिन्दू
मनुश्री धन देवतासंपन्न हिन्दू
मैत्री दयाळूदोस्ती हिन्दू
मधुमिता मधासारखी गोडदयावान हिन्दू
मित्रा दोस्तप्रिय हिन्दू
मृदुका सौम्यसुंदर हिन्दू
मेघविनि बुद्धिमत्ताबुद्धिमान हिन्दू
मेदिनी धरतीभूमि हिन्दू
मधुरिमा प्रियगोड वाणी हिन्दू
मीतू योग्यसत्य हिन्दू
मनाली पक्षीप्रकृति हिन्दू
मृदाली कोमलशांत हिन्दू
ममता प्यारस्नेह हिन्दू
मोहिका आकर्षितप्रभाव हिन्दू
मोहिना मोहकआकर्षण हिन्दू
माधुरी मधुरतामृदुल हिन्दू
मोनिश्का बुद्धिमानज्ञानी हिन्दू
मृदु सज्जनशांत हिन्दू
मोशिका राजकुमारसुंदर हिन्दू
मुदिता भावमनोवृति हिन्दू
मिपाशा प्रियहृदयाच्या जवळ हिन्दू
मेशा दीर्घायु हिन्दू
मनीषा इच्छाअभिलाषा हिन्दू
मनिशिका बुद्धिमत्ताबुद्धिमान हिन्दू
मोनालिसा महानप्रसिद्ध कलेचे नाव हिन्दू
माल्विका राजकुमारीआकर्षक हिन्दू
मिन्विता सौम्यमनोहर हिन्दू
मोमिना विश्वसनीयसच्ची हिन्दू
मेघना ढगगंगा हिन्दू
मृणालिनी बुद्धिमानकमळासारखी सुंदर हिन्दू
मुग्धा मुलायममासूम हिन्दू
मुक्ति स्वतंत्रमोक्ष हिन्दू
मिनाक्षी देवीसुंदर डोळे हिन्दू
माधुर्या मिठासमीठी आवाज हिन्दू
मधुशा सौंदर्यआकर्षक हिन्दू
मदनिका प्रज्वल्लितउत्साहित हिन्दू
मोनिका सलाहकारमार्गदर्शक हिन्दू
मान्यता सन्मानप्रतिष्ठा हिन्दू
मेघा ढगउच्च हिन्दू
मृणाल कमळसौम्यता हिन्दू
मोहना मोहकआकर्षक हिन्दू
मानवी मानवताशांतिपूर्ण हिन्दू
मयूखी मोरनीसुंदर पक्षी हिन्दू
मयूरी आकर्षकमोर हिन्दू
मानसी आध्यात्मिकमनापासून भक्ति हिन्दू
मीरा आध्यात्मिकज्ञानाचा सागर हिन्दू
मंजिरी तुळशीचे बी हिन्दू
माधवी फूल हिन्दू
मीनू योग्य पद्धतविस्तृत हिन्दू
महिमा यशगर्व हिन्दू
माहिरा कुशलप्रतिभाशाली मुस्लिम
महविश चंद्रासारखी सुंदरसुशील मुस्लिम
मेहर कृपादया मुस्लिम
महरीन सुंदरउज्जवल मुस्लिम
महरूप सुंदर मनशीतलता मुस्लिम
मुस्कान आनंदभाव मुस्लिम
महक सुगंधआकर्षित करणारीसुवासिक मुस्लिम
मुस्तफा निवडलेलीवेगळी मुस्लिम
मदीहा प्रशंसनीयकौतुक करण्यायोग्य मुस्लिम
मन्नत प्रतिज्ञाइच्छा मुस्लिम
माहिबा सन्मान योग्यमहान मुस्लिम
मिराशी विरासतपौराणिक मुस्लिम
मनहा ईश्वराची भेट मुस्लिम
मलीहा सुंदर मुस्लिम
महम पौर्णिमेचा चंद्र मुस्लिम
मरीहा उत्साहित मुस्लिम
मज़ीदा शानदारप्रशंसनीय मुस्लिम
मेहतूब चंद्राचा प्रकाशचांदणी मुस्लिम
मनरीत इच्छा शीख
मनवीत मानवतादया भाव शीख
मीत मित्रदोस्तप्रिय शीख
मनप्रीत मनाला प्रिय असणारीआवडणारी शीख
मनमीत मनापासून मित्रसर्वात प्रिय शीख
मधुरबानी गोड शब्द शीख
महनजोत उज्जवलप्रकाश शीख
मनरूप शांतसुंदर मन शीख
मानुखी मानवतामनुष्याचे रूप शीख
मंदिरा समुद्रविशालमंदिरपवित्र स्थान शीख
मनकिरन मनाचा प्रकाशशांतिज्ञान शीख
मनप्रिया हृदयाच्या जवळ शीख
मवलीन मुख्यउच्च शीख
मिश्मीत प्रेमसौंदर्य शीख
मिशवित प्रिय आकर्षक शीख
मीता दोस्तचांगले वर्तन शीख

जर तुम्ही तुमच्या लाडक्या लेकीसाठी एखादे नाव शोधत असाल आणि त्याचा अर्थ सुद्धा चांगला असावा असे तुम्हाला वाटत असेल तर वर दिलेल्या नावाच्या यादीमधून एखाद्या नावाची जरूर निवड करा.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow