काही योगासानांचे वर्गीकरण | Classification of some yogasanas | Dainik Shodh

 0
काही योगासानांचे वर्गीकरण | Classification of some yogasanas | Dainik Shodh
मराठी नाव संस्कृत नाव
कोनासन कोनासन
कोनासन २ कोनासन २
कटीचक्रासन कटीचक्रासन
हस्तपादासन हस्तपादासन
अर्ध चक्रासन अर्ध चक्रासन
त्रिकोणासन त्रिकोणासन
वीरभद्रासन वीरभद्रासन
परसरिता पदोतानासन परसरिता पदोतानासन
वृक्षासन वृक्षासन
पश्चिम नमस्करासन पश्चिम नमस्करासन
गरुडासन गरुडासन
उत्कटासन उत्कटासन
जानू शिरसासन जानू शिरसासन
पश्चीमोत्तानसन पश्चीमोत्तानसन
पुर्वोत्तासन पुर्वोत्तासन
वशिष्टसन वशिष्टसन
अधो मुख श्वानासन अधो मुख श्वानासन
मकर अधो मुख श्वानासन मकर अधो मुख श्वानासन
अर्ध मत्स्येंद्रासन अर्ध मत्स्येंद्रासन
बध्दकोनासन बध्दकोनासन
पद्मासन एक पाद राजा कपोतासन
मार्जारासन मार्जारासन
उस्त्रासन उस्त्रासन
शिशुआसन शिशुआसन
चक्की चालनसन चक्की चालनसन
धनुरासन धनुरासन
भुजंगासन भुजंगासन
सालांब भुजंगासन सालांब भुजंगासन
विपरीत शलभासन विपरीत शलभासन
शलभासन शलभासन
नौकासन नौकासन
सेतू बंधासन सेतू बंधासन
मत्स्यासन मत्स्यासन
पवन मुक्तासन पवन मुक्तासन
सर्वांगासन सर्वांगासन
हलासन हलासन
नटराजासन नटराजासन
विष्णू आसन विष्णू आसन
शवासन शवासन

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow