‘फ’ अक्षरावरून मुलांची अर्थासहित १०० नावे

‘फ’ अक्षरावरून मुलांची अर्थासहित १०० नावे

बाळाच्या जन्मानंतर अनेकदा आई वडिलांमध्ये एक नवीन बदल होतो आणि हा बदल थोडा आनंदथोडा उत्साहकाहीशी भीत आणि काही प्रमाणात चिंता घेऊन येतोह्या दरम्यान तुम्ही तुमच्या बाळासाठी सगळं सर्वोत्तम करण्याचा प्रयन्त करीत असता आणि ह्याची सुरुवात बाळासाठी एखादे वेगळे नाव निवडण्यापासून होतेजास्त करून अनेक पालक आपल्या बाळामध्ये स्वतःचे बालपण पहात असतात आणि म्हणून ते आपल्या मुलासाठी सर्वात बेस्ट गोष्टी देऊ इच्छितातमग बाळाचे नाव सुद्धा सर्वोत्तम असले पाहिजे आणि हेच कारण आहे ज्यामुळे बाळासाठी वेगळे आणि युनिक नाव शोधण्यासाठी पुस्तकेपौराणिक गोष्टीइंटरनेट ह्यासारखे सगळे स्रोत शोधले जातातह्या दरम्यान बाळाचे आई बाबा नाव चांगले असावे आणि त्याचाशी संबंधित अनेक गोष्टींचा विचार करतातजसे की बाळाचे नाव मॉडर्न आणि लेटेस्ट हवेतसेच त्यामध्ये पौराणिक संस्कार प्रतिबिंबित झाले पाहिजेत तसे ते थोडे आधुनिक सुद्धा वाटले पाहिजे आणि नावाचा अर्थ बाळाचे व्यक्तिमत्व खुलवण्यास सुद्धा कारणीभूत असले पाहिजेबरेचसे पालक आपल्या बाळाचे नाव राशी अनुसार आणि कुठल्या तरी विशेष अक्षराने सुरु होणारे ठेवू इच्छितातहे सगळे मुद्धे लक्षात घेता बाळासाठी एखादे विशेष नाव शोधणे खरंच कठीण आहे.

परंतु तुम्ही अजिबात काळजी करू नकातुमच्या सगळ्या गरज लक्षात घेऊन इथे आम्ही तुमच्या बाळासाठी ‘ अक्षरापासून सुरु होणाऱ्या छान नावांची यादी दिलेली आहेजर तुम्ही तुमच्या लाडक्या बाळासाठी ‘ अक्षरावरून सुरु होणारे आणि चांगल्या अर्थाचे नाव शोधत असाल तर हा लेख जरूर वाचा.

‘ अक्षरावरून सुरु होणारी मुलांची नावे

काही अक्षरांवरुन मुलांची नावे शोधणे खूप कठीण आहे परंतु जर पालक आपल्या बाळाचे नाव राशीनुसार ठेऊ इच्छित असतील तर त्यांच्यासाठी त्या विशिष्ट अक्षरावरून नाव शोधणे जरुरीचे होतेअशा दुर्लभ अक्षरांमध्ये ‘ ह्या अक्षराचा समावेश होतोजर तुम्ही तुमच्या बाळाचे नाव ‘ ह्या अक्षरावरून ठेवू इच्छित असाल तर तुमच्या मुलांसाठी इथे खूप छान छान नावे अर्थासहित दिलेली आहेततुम्ही ह्या यादीमधून एखादे लेटेस्ट आणि छानसे नाव निवडू शकताती नावे कुठली आहेत चला तर मग बघुयात!

‘ अक्षरावरून नाव नावाचा अर्थ धर्म
फागुन आकर्षक हिन्दू
फाल्गुन थंड हवामानात जन्म घेतलेला हिन्दू
फलेश चांगल्या परिणामांची इच्छा असणारा हिन्दू
फलित चांगले परिणाम हिन्दू
फलितांश परिणाम स्वीकारणारा हिन्दू
फाल्गु प्रिय हिन्दू
फलादित्य परिणामांपासून मिळणारी ऊर्जा हिन्दू
फलन चांगले परिणाम मिळणे हिन्दू
फतिन मोहकआकर्षक हिन्दू
फतेहदीप यशाचा दीप हिन्दू
फलांकुर नवीन पालवी हिन्दू
फारस नैसर्गिक गोडीफळांचा रस हिन्दू
फतेहरूप जिंकण्याचे स्वरूप हिन्दू
फोजिंदर स्वर्गातील देवांची फौज हिन्दू
फ्रवेश देवदूतफरिश्ता हिन्दू
फलोत्त्म चांगला निर्णयचांगला परिणाम हिन्दू
फतेहमीत यशाला आपला मित्र मानणारा हिन्दू
फनिंदर स्वामीश्रीशंकराचे रूप हिन्दू
फणीश देवतावासुकि हिन्दू
फणीश्वर देवसर्वशक्तिमान श्री शिवाचे रूप हिन्दू
फतेहनाम यशस्वी हिन्दू
फतेहजीत विजेतायशाचा स्वामी हिन्दू
फणिभूषण देवशक्तिशाली हिन्दू
फलराज राजा हिन्दू
फलचारी प्रयत्नांचे चांगले फळ हिन्दू
फलदीप यशाचा प्रकाश हिन्दू
फलोदर फक्त फळे खाणारा हिन्दू
फलानंद परिणामांचा आनंद घेणारा , हिन्दू
फनेश्वर पूजनीय हिन्दू
फनेंद्र सापांची देवताश्रीशंकरा सारखा शक्तिशाली हिन्दू
फैज़ल निर्णायकनिर्णय घेणारा मुस्लिम
फियान स्वतंत्रप्रसंशक मुस्लिम
फ़तेह विजेता मुस्लिम
फहीम बुद्धिमान मुस्लिम
फरहान खुशीउत्साह मुस्लिम
फहाद तीव्रता मुस्लिम
फवाद हृदयप्रिय मुस्लिम
फरमान आदेशहुकूम मुस्लिम
फिरास शूरवीरभेदक मुस्लिम
फ़राज़ न्यायाचे पालन करणारा मुस्लिम
फरदीन चमकआकर्षक मुस्लिम
फ़र्ज़ीन ज्ञानी व्यक्तिशिकलेला मुस्लिम
फ़ाज़िल गुणी मुस्लिम
फैज़ान फायदा होणेविजयी मुस्लिम
फूहैद वाघासारखा शूरसाहसी मुस्लिम
फ़ाकिर गर्वअभिमानास्पद मुस्लिम
फुरोज़ प्रकाश मुस्लिम
फैज़ुल सत्याची कृपा मुस्लिम
फालिक निर्मातानिर्मिती करणारा मुस्लिम
फ़क़ीद विशेषदुर्लभ मुस्लिम
फ़क़ीह बुद्धिचाणाक्ष मुस्लिम
फरीस बुद्धिविवेक मुस्लिम
फ़रहाल समृद्धिधनवान मुस्लिम
फरीन साहसीशूर मुस्लिम
फ़ारूक़ सत्यवादी मुस्लिम
फ़ासिक़ यशस्वीआनंदी मुस्लिम
फितह योग्य दिशायोग्य वाटेवर चालणारा मुस्लिम
फयज़ दयाळूमहान मुस्लिम
फायेक उच्चबढ़िया मुस्लिम
फज़ल कृपाळूदया करणारा मुस्लिम
फरहाद प्रसन्नताखुशी मुस्लिम
फादिल माननीयउत्तम मुस्लिम
फ़ाज़ विजेतायशस्वी व्यक्ति मुस्लिम
फईम प्रसिद्धविख्यात मुस्लिम
फ़ैज़ीन इमानदारविश्वसनीय मुस्लिम
फरीद अद्वितीयअद्भुत मुस्लिम
फारिज़ विश्वसनीयमान ठेवणारा मुस्लिम
फरनाद ताकदशक्ति मुस्लिम
फ़इज़ जिंकणाराविजेता मुस्लिम
फ़व्वाज़ सफलसमृद्ध मुस्लिम
फियाज़ कलाकारविचारशील मुस्लिम
फैदी उद्धार करणारादयाळू मुस्लिम
फैरुज़ विजयीशक्तिशाली मुस्लिम
फ़ाहम समजूतदार मुस्लिम
फ़हमीन जबाबदार व्यक्तिउत्तरदायी मुस्लिम
फलीह सौभाग्यशालीयशस्वी मुस्लिम
फ़ैयाज़ यशस्वीकलाकार मुस्लिम
फैज़ जिंकणारास्वातंत्र्य मुस्लिम
फ़वाज़ जयसफलता मुस्लिम
फ़िरोज़ यशस्वीविजेता मुस्लिम
फैज़लुल सत्याचे बक्षीस मुस्लिम
फेलिक्स सौभाग्ययश इंग्लिश
फिटन सुंदरप्रिय इंग्लिश
फेरिस शक्तिशाली इंग्लिश
फेर्रेल भूमियात्री इंग्लिश
फर्नेल निसर्गाची सुंदरताडोंगरावरची जागा इंग्लिश
फ्रांसिस स्वतंत्र इंग्लिश
फ्रेविन चांगला मित्रपवित्र इंग्लिश
फ्रैंक स्वाधीनस्वतंत्र इंग्लिश
फ्रेडी शक्तिराजाशांति इंग्लिश
फ्रेडरिक शांतिप्रिय शासकराजा इंग्लिश
फ्रांज़ स्वतःवर प्रेम करणारास्वतःचे ऐकणारा इंग्लिश
फेलिप घोडेस्वारघोड्यांवर प्रेम करणारा इंग्लिश
फेनिक्स लाल रंगआकर्षण इंग्लिश
फ्रैंकलिन स्वतंत्रभूमीचा मालक इंग्लिश
फ्रिक साहसीमजबूत इंग्लिश
फिल्बर्ट उज्जवलबुद्धिमान इंग्लिश
फिनले योद्धाबहादुर इंग्लिश
फौस्को सावळासुंदर इंग्लिश
फैबियन शेतकरीविनयपूर्ण इंग्लिश
फैन मुकुटराजा इंग्लिश
फैरन गौरव करणेवंशज इंग्लिश
फेल्टन कायम जमिनीवर असणाराविनम्र इंग्लिश
फेलिन चलाख बुद्धिमान इंग्लिश
फैंग सुगंध इंग्लिश
फेर्डी मैत्री इंग्लिश

जर तुम्ही तुमच्या मुलाचे नाव ‘ अक्षरावरून ठेवू इच्छित असाल तर इथे वर दिलेल्या यादीमधून चांगल्या अर्थाचे एखादे लेटेस्ट नाव जरूर निवडा.