प्रवचने - Dainik Shodh | दैनिक शोध

प्रवचने

३१ डिसेंबर | नाम हे चिरंतन आहे, त्याला समाप्ति नाही. [तेरा कोटी रामनामाच्या जपाच्या समाप्तीच्या दिवशी झालेले निरूपण]

३१ डिसेंबर | नाम हे चिरंतन आहे, त्याला समाप्ति नाही. [तेरा...

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

३० डिसेंबर | शेवटी करावी प्रार्थना एक ।

३० डिसेंबर | शेवटी करावी प्रार्थना एक ।

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

२९ डिसेंबर  मीपणाचे विसर्जन करून सुखदुःखातीत राहावे.

२९ डिसेंबर मीपणाचे विसर्जन करून सुखदुःखातीत राहावे.

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

२८ डिसेंबर | वैदिक कर्माच्या जोडीला भगवंताचे नाम घ्यावे. [ गायत्रीपुरश्चरण झाल्यावर वैदिक ब्रह्मवृंदासमोर झालेले प्रवचन. ]

२८ डिसेंबर | वैदिक कर्माच्या जोडीला भगवंताचे नाम घ्यावे....

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

२७ डिसेंबर | भगवंताचे प्रेम कसे उत्पन्न होईल ते पाहावे.

२७ डिसेंबर | भगवंताचे प्रेम कसे उत्पन्न होईल ते पाहावे.

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

२६ डिसेंबर  मन स्वाधीन होण्यासाठी मनापासून नाम घ्या.

२६ डिसेंबर मन स्वाधीन होण्यासाठी मनापासून नाम घ्या.

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

२५ डिसेंबर |भगवंताचे स्मरण हेच प्रत्येक साधनाचे मर्म.

२५ डिसेंबर |भगवंताचे स्मरण हेच प्रत्येक साधनाचे मर्म.

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

२४ डिसेंबर | अनन्यतेशिवाय भगवंताची प्राप्ती नाही.

२४ डिसेंबर | अनन्यतेशिवाय भगवंताची प्राप्ती नाही.

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

२३ डिसेंबर | नाम हे रूपापेक्षा व्यापक आहे

२३ डिसेंबर | नाम हे रूपापेक्षा व्यापक आहे

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

२२ डिसेंबर | कोणत्याही प्रसंगात नामाला सोडू नका.

२२ डिसेंबर | कोणत्याही प्रसंगात नामाला सोडू नका.

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

२१ डिसेंबर | भगवंत हा प्रपंचासाठी साधन बनवू नये.

२१ डिसेंबर | भगवंत हा प्रपंचासाठी साधन बनवू नये.

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

२० डिसेंबर | नामीं ठेवावें चित्त । तेंच मानावें सत्य ॥

२० डिसेंबर | नामीं ठेवावें चित्त । तेंच मानावें सत्य ॥

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

१९ डिसेंबर | वेदांत हा रोजच्या आचरणात आणला पाहिजे.

१९ डिसेंबर | वेदांत हा रोजच्या आचरणात आणला पाहिजे.

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

१८ डिसेंबर | काळजी करायचीच तर नामाची करा.

१८ डिसेंबर | काळजी करायचीच तर नामाची करा.

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

१७ डिसेंबर | सर्व दुःखांचे मूळ देहबुद्धी आहे.

१७ डिसेंबर | सर्व दुःखांचे मूळ देहबुद्धी आहे.

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन

१६ डिसेंबर | नाम हेच परमेश्वराची भेट करवून देईल.

१६ डिसेंबर | नाम हेच परमेश्वराची भेट करवून देईल.

सद्गुरू श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज गोंदवलेकर यांचं प्रवचन